Paxlovid mengandungi dua bahan aktif: nirmatrelvir dan ritonavir. Nirmatrelvir adalah inhibitor protease yang menghalang enzim virus yang diperlukan untuk replikasi/pembiakan. Ritonavir adalah penguat farmakokinetik yang meningkatkan kadar tindakan nirmatrelvir di darah bagi membunuh virus.
Selain itu, Paxlovid juga mengandungi bahan-bahan lain seperti selulosa mikrokristalin, kroskarmelosa natrium, silika koloid anhidrat, magnesium stearat, hipromelosa, titanium dioksida, dan triasetin. Bahan ini tidak aktif dan digunakan untuk menstabilkan ubat Paxlovid.
Paxlovid tidak mengandung babi sebagaimana dakwaan sesetengah pihak. Kedua bahan asas seperti nirmatrelvir dan ritonavir tidak berasal dari babi atau haiwan.
Dr Suhazeli Abdullah
Sumber
(1) Paxlovid: Uses, Dosage, Side Effects, Warnings – Drugs.com. https://www.drugs.com/paxlovid.html.
(3) Paxlovid: Package Insert – Drugs.com. https://www.drugs.com/pro/paxlovid.html.
(4) PAXLOVID™ – Therapeutic Goods Administration (TGA). https://www.tga.gov.au/sites/default/files/paxlovid-cmi.pdf.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Words Format E Book