Merokok bukanlah suatu hak peribadi yang dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan, tetapi suatu pilihan peribadi yang boleh menjejaskan kesihatan dan nyawa orang lain. Merokok tidak sahaja membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang sekeliling yang terdedah kepada asap rokok. Oleh itu, merokok bertentangan dengan maksud ‘life’ atau nyawa yang diperuntukkan dalam Perkara 5(1) Perlembagaan Persekutuan, yang merangkumi hak untuk hidup dalam persekitaran yang sihat dan berkualiti.
Kes-kes mahkamah terdahulu telah menunjukkan bahawa takrifan ‘life’ tidak terhad kepada kehidupan biologi semata-mata, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang mempromosikan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan. Merokok, yang diketahui umum sebagai punca utama penyakit-penyakit kronik dan kematian, jelas tidak sejajar dengan hasrat dan maksud Perlembagaan untuk melindungi nyawa rakyatnya.
Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak kesamarataan dan perlindungan undang-undang bagi semua orang, tetapi hak ini tidak bersifat mutlak. Perkara 8 hanya menghendaki undang-undang yang sama dikenakan kepada orang yang berada dalam keadaan atau kelompok yang sama, dan bukannya kepada semua orang tanpa mengira keadaan atau kelompok mereka. Oleh itu, RUU ini tidak melanggar Perkara 8, kerana ia bertujuan untuk melindungi kesihatan dan nyawa orang awam daripada bahaya merokok, dan bukannya untuk mendiskriminasi atau menindas golongan perokok.
Dengan melarang generasi yang lahir pada atau selepas 1 Januari 2023 daripada merokok, kita dapat memastikan bahawa mereka tidak akan terdedah kepada bahaya asap rokok sepanjang hayat mereka. Generasi ini akan membesar dengan kesedaran dan tanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri dan orang lain. Mereka tidak akan terpengaruh oleh golongan perokok yang semakin berkurangan, yang masih degil dan tidak mahu berubah. Dengan cara ini, kita dapat mencapai matlamat kita untuk mencipta generasi yang bebas asap rokok pada tahun 2045 melalui GEG ini. Kita tidak boleh menganggap merokok sebagai hak asasi atau kesamarataan, kerana ia adalah satu pilihan peribadi yang boleh menjejaskan orang lain. Kita perlu mengutamakan kepentingan umum dan kesihatan awam dalam isu ini.
Suhazeli Abdullah
22/11/2023
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Words Format E Book