Tag Archive for: Asma

Perubahan Terbaharu Rawatan Asma

Ilmu dalam dunia perubatan sentiasa berlaku perubahan, ianya berdasarkan kepada penemuan terbaharu. Begitulah yang berlaku kepada perubahan kepada rawatan asma. Kaedah yang terbaharu itu berdasarkan hasil kajian terkini yang telah pun di cerap oleh banyak penyelidik. Tambahan fakta yang terkini lebih memudahkan doktor untuk membuat rawatan yang sewajarnya. Antara penemuan yang terkini adalah.1️⃣ Penggunaan alat […]