,

Maklumat Ujian Covid-19

Tukang tulis sendiri mengaku matematik bod**.

Nak tahu jumlah sebenar? Jumlah ujian saringan harian dipapar secara terus dan telus dalam covidnow.moh.gov.my

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...