Kursus Aplikasi SPSS 2008

Guntong, 6 & 7 April – Kursus Aplikasi SPSS kepada anggota Kesihatan daerah Setiu telah diadakan di Peladang Setiu Agro Resort, Guntong, Setiu. Kursus selama 2 hari yang dianjurkan oleh Unit Kawalan Penyakit Berjangkit tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh Dr. Suhazeli bin Abdullah, Pakar Perubatan Keluarga, Klinik Kesihatan Permaisuri. Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk meningkatkan kemahiran penggunaan program SPSS terutama dikalangan PPKP dalam membuat penganalisaan data, mengaplikasikan penggunaan program dalam tugasan yang berkaitan dan seterusnya memastikan setiap wabak kejadian penyakit berjangkit di daerah Setiu dapat dianalisa dengan cepat dan membuat kesimpulan kejadian wabak dengan lebih tepat.

Nota: Anda boleh download buku panduan Kajian Saintifik dan SPSS dengan klik gambar ini.

Copyright Control by aljazli design (c) 2003 – 2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
1 reply

Comments are closed.