,

Konsep Hospital Mesra Ibadah

Oleh: USTAZ HJ AHMAD MARZUK HJ. SHAARY

Perspektif Islam adalah holistik dan menyeluruh dalam kesempurnaan sesuatu perkhidmatan. Kemuliaan perkhidmatan dan kesejahteraan pelanggan yang dikaitkan dengan keikhlasan dan keihsanan para pelaksananya adalah pelengkap bagi sesuatu tugasan yang berkualiti tinggi. Kecemerlangan sesebuah organisasi bukan hanya bergantung kepada proses dan sistem struktur yang diwujudkan tetapi juga lebih penting dikaitkan dengan niat murni para pekerja organisasi tersebut.

Teks penuh

Copyright Control by aljazli design (c) 2003 – 2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
3 replies

Comments are closed.