,

Ceramah Dilema Perokok dan kebaikan Berhenti Merokok

Kempen Kebersihan dan Keselamatan Makanan serta Nafas Baru Ramadhan Peringkat JKNT telah dilancarkan hari ini. Saya diberi peluang untuk menyampaikan satu ceramah bertajuk Dilema Perokok dan Kebaikan Berhenti Merokok.
Slidenya:
Dilema Seorang Perokok_PDF
Halwa Telinga:

Copyright Control by aljazli design (c) 2003 – 2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
1 reply

Comments are closed.