frontbookPenyelidikan adalah asas bagi mengukuhan dan meningkatkan penjagaan kesihatan primer di seluruh dunia. Saya mengalu-alukan penerbitan buku ini iaitu nota berkenaan Manipulasi Data  SPSS dan Penyediaan Laporan yang disediakan oleh Dr Suhazeli Abdullah, di bawah Persatuan Pakar-Pakar Perubatan Keluarga Malaysia.

 

Amalan klinikal kita pada masa kini perlulah berdasarkan bukti saintifik yang terbaik. Bukti ini datangnya dari penyelidikan. Tanpa penyelidikan yang dijalankan dalam persekitaran penjagaan primer, yang melibatkan pesakit yang dikendalikan di perkhidmatan penjagaan primer dan menurut perspektif doktor yang bekerja di penjagaan primer, kita tidak akan dapat bukti perubatan berasaskan dalam persekitaran penjagaan primer.

 

Kita semua perlu berusaha untuk membina asas penyelidikan dalam penjagaan primer dan mengapa setiap doktor penjagaan primer perlu mempunyai minat aktif dalam penyelidikan, sama ada sebagai penjagaan penyelidik utama atau sebagai peserta dalam penyelidikan.

Banyak cabaran untuk menjalankan penyelidikan dalam persekitaran penjagaan primer. Banyak negara telah gagal untuk membina kapasiti penyelidikan di dalam penjagaan primer. Kebanyakan pembiayaan penyelidikan mengabaikan kepentingan penyelidikan yang dijalankan dalam penjagaan primer. Cabaran lain termasuk kekangan masa, kekangan sumber dan kekurangan penyelidikan kepakaran di kalangan doktor penjagaan primer. Kita perlu menangani cabaran tersebut; jika inginkan cara penyampaian penjagaan kesihatan yang terbaik kepada pesakit, dan masyarakat. Kita perlu bekerjasama untuk membina budaya penyelidikan dalam penjagaan primer dan asas penyelidikan di seluruh penjagaan primer.

 

Salah satu cara untuk mula memperkenalkan budaya penyelidikan adalah dengan mengambil langkah-langkah permulaan yang kecil. Menggunakan nota penyelidikan, berbincang dengan kakitangan klinik  dan wakil-wakil masyarakat tempatan anda untuk mengenalpasti cabaran kesihatan yang paling penting yang dihadapi oleh komuniti. Kemudian mula bangunkan projek penyelidikan kecil untuk mengkaji isu-isu utama dalam klinik anda sendiri. Dengan menjalankan penyelidikan yang paling relevan kepada anda amalan sendiri, melaporkan penemuan kepada kakitangan dan komuniti anda, dan kemudian bekerja bersama-sama untuk melaksanakan penambahbaikan berdasarkan penemuan penyelidikan.  Seterusnya mula libatkan klinik lain dalam aktiviti penyelidikan dan bangunkan amalan penyelidikan yang berasaskan rangkaian anda sendiri.

 

Ucapan tahniah di atas penerbitan buku Manipulasi Data SPSS dan Penyediaan Laporan yang boleh digunakan sebagai panduan dalam proses penyelidikan.

 

Kita semua perlu berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan primer melalui penyelidikan.

 

Dr Mastura Hj Ismail

Presiden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...