Terdapat perselisihan pendapat antara ulama fekah berkaitan penggunaan alat perubatan semasa puasa Ramadhan. Contoh yang biasanya menjadi perselisihan adalah penggunaan Inhaler bagi pesakit Asthma. Ulama Syafiiyyah lebih mengambil langkah berhati-hati dengan menghukumkan penggunaan Inhaler boleh membatalkan puasa ramadhan. Manakala ulama hanafiah, hanabilah dan malikiyyah lebih longgar dalam menafsirkan definisi perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadhan. Dimana penggunaan inhaler bag pesakit asthma adalah tidak membatalkan puasa.
Justeru, timbul sedikit perselisihan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak dinegara kita mengenai hukum penggunaan inhaler semasa puasa Ramadhan. Terdapat dual versi berbeza.
1. Bahan flier ringkas yang dikeluarkan oleh bahagaian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka merujuk kepada panduan yang pernah dikeluarkan oleh pihak Jakim Satu ketika dahulu.

image

2. Salah Satu tulisan yang termuat dalam buku Fekah Perubatan tulisan Dr Harmy Mohd Yusof.

image

image

Ulama mutakkhir lebih cenderung kepada pandangan kedua sepertimana Yang termuat dalam tulisan dr Harmy tersebut berdasarkan illah dan kepentingan semasa dari sudut perubatan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...