Darah yang keluar sebaik sahaja sebelum bersalin adalah hasil reaksi bukaan pangkal rahim. Di mana, persediaan bersalin, pangkal rahim akan menjadi lembut. Sesuai kepada kepala/anggota bayi yang berada di bahagian bawah senang untuk keluar. Ini adalah mekanisma yang unik bagi setiap ibu semasa proses kelahiran bayi. Bahasa perubatan disebut “show” samada ianya lendir atau darah atau kedua-duanya. Terdapat juga ibu yang hampir bersalin akan keluar air ketuban sahaja tanpa darah atau lendir.

~Timbul persoalan, apakah hukum darah atau lendir tersebut? Adakah ianya darah penyakit atau darah nifas? Apa pula hukum air ketuban?~

Perbezaan Pandangan Ulama

Mengenai *darah* yang keluar sebelum bersalin, terdapat tiga perbahasan ulama [1]:

(1) Darah tersebut adalah darah fasad (darah rusak), hukumnya sama dengan hukum darah istihadhah, yaitu darah kotor yang keluar bukan pada waktu haidh atau nifas. Wanita tersebut tetap boleh solat dan puasa. Pandangan ini dari Mazhab Hanafi dan Syafi’i. Dalam Al Hidayah disebutkan,

والدم الذي تراه الحامل ابتداء أوحال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة

“Darah yang dilihat oleh wanita hamil di awal-awal atau saat melahirkan sebelum keluarnya bayi, dianggap darah istihadhah.”

(2) Darah tersebut adalah darah nifas. Perbahasan ini menjadi pendapat dalam Mazhab Hambali. Dinyatakan dalam Kasyaful Qona’ disebutkan,

النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة

“Nifas adalah darah yang keluar dari rahim bersama, atau dua atau tiga hari sebelum melahirkan di mana darah tersebut tanda akan lahir.”

(3) Darah sebelum bersalin adalah dihukumkan sebagai darah haid. Pandangan ini dari ulama Mazhab Malikiyah. Al ‘Adawi dalam Hasyiyah-nya berkata,

النفاس: الدم الخارج لأجل الولادة، بعدها على الأصح، ومعها على قول الأكثر، وقبلها على قول مرجوح. والراجح أنه حيض

“Nifas adalah darah yang keluar kerana sebab bersalin, keluar setelah melahirkan menurut pendapat yang lebih kuat, atau pendapat kebanyakan ulama adalah bersama dengan melahirkan itu. Ada pula yang berpendapat darah nifas itu sebelum melahirkan, namun itu pendapat yang lemah. Yang tepat darah sebelum melahirkan dianggap haid.”

Begitu juga pandangan dari Mazhab Syafie yang menyatakan bahawa itu adalah darah haid. Pendapat mazhab Syafie ini boleh dirujuk dari kata-kata Imam An-nawawi di dalam kitabnya:-

فإذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فقولان مشهوران قال صاحب الحاوي والمتولي والبغوي وغيرهم : الجديد أنه حيض , والقديم : ليس بحيض , واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض

Ertinya : _”Apabila seorang wanita yang sedang hamil melihat darah (keluar), yang sesuai untuk dihukum sebagai darah haid maka terdapat dua pendapat yang masyhur (dalam mazhab Syafie), berkata pengarang kitab Al-Hawi (Al-Mawardi), Al-Mutawalli dan Imam Al-Baghawi dan lain-lain:_

_”Pendapat Syafie yang baru adalah ia Haid, pendapat Syafie yang lama, ia bukan haid. Telah sepakat ulama Syafie pendapat yang paling sohih ia adalah DARAH HAID”._ ( Al-Majmu’, 1/412) [2]

Ketiga-tiga perbahasan ini berlaku kerana perbezaan ulama mendefinisikan darah nifas.

~ Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpandangan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan digolongkan darah fasad (darah istihadhah). Wanita dalam keadaan semacam itu masih dianggap suci.

~ terdapat juga ulama Syafi’iyah mengecualikan jika darah tersebut bersambung dengan haidnya, maka dianggap sebagai darah haidh karena ulama Syafi’iyah menganggap wanita hamil bisa saja mengalami haidh.

~ Sedangkan ulama Hambali berpendapat bahwa darah nifas adalah darah yang keluar kerana sebab bersalin.

~ Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa darah nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan atau sesudahnya. Adapun sebelumnya dianggap sebagai dari haid menurut pendapat terkuat di kalangan ulama Malikiyah. (Diambil dari IslamWeb).

Pendapat Terpilih

Darah nifas adalah darah yang keluar setelah bersalin. Inilah darah yang keluar sebelum melahirkan seperti pada pembukaan rahim, maka dihukumi sebagai darah fasad (darah rusak) yang masih tetap harus solat dan puasa. Jika memang ia tidak mampu mengerjakan saat proses melahirkan seperti itu, maka ia mesti mengqodho shalat atau puasanya setelah nanti suci dari nifas.

Pendapat yang dipilih ini lebih cenderung pada pendapat ulama Syafi’iyah. Karena secara bahasa nifas itu berarti wiladah (melahirkan). Jadinya nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita *setelah melahirkan*. Lihat Tadribul Mubtadi wa Tahdzibul Muntahi karya Al Balqini dan Al Iqna’ karya Syamsuddin bin Muhammad Al Khotib. Pendapat inilah yang lebih hati-hati (wara’), sebagaimana kata Syaikh Kholid Mushlih.

Pandangan Saya

Melihat kepada kandungan darah dan mendapat manfaat teknologi masa kini, tiada beza antara darah selepas bersalin dengan darah sebaik sahaja sebelum bersalin. Hal yang sama juga dalam isu ibu keguguran seperti yang dihurai dalam tulisan sebelum ini. Merujuk kepada definisi nifas oleh Syeikh Shahabudeen rhm, saya lebih mengambil pendapat bahawa darah sebelum bersalin atau gugur juga dihukumi sebagai darah nifas. Maka segala urusan ibadah adalah disandarkan kepada hukum wanita yang bernifas. Sama dengan pandangan nombor 2 di atas.

P/S: Wanita hamil tidak sesekali akan didatangi haid kerana secara fisiologinya darah haid dan darah nifas itu berbeza. Boleh lihat beberapa pandangan dari doktor berkait isu ini [rujuk link 3 & 4]. Namun saya tidak menolak pandangan dari Mazhab Syafei dan Maliki tersebut. Mungkin kedangkalan ilmu saya yang agak terbatas ini. Semoga Allah merahmati mereka dan merahmati kita semua.

Bagi ibu-ibu yang sukar mendapat khidmat ultrasound, pandangan untuk menentukan samada gugur atau saat bersalin dari zhan yang kuat oleh ahli dalam bidang tersebut boleh di ambil kira berdasarkan pengalaman mereka.

Sekian

Semoga bermanfaat.

Fb.Com/drsuhazeli

Suhazeli.Com

Hamba yang Faqir

Sumber:

[1] Darah sebelum bersalin. https://rumaysho.com/6388-hukum-darah-sebelum-melahirkan.html

[2] Status Darah sebelum bersalin. http://zaharuddin.net/lelaki-&-wanita/708-status-darah-sebelum-bersalin.html

[3] Hamil tetap mengalami haid? http://drzubaidi.com/blog/hamil-tetapi-mengalami-haids/

[4] Keluar Haid Semasa Hamil? http://suhazeli.com/wp/?p=1248

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.