Oleh Dr Che Puteh Osman

Sebarang petua kekal sebagai petua dan ia tidak boleh menggantikan perubatan moden yang telah terbukti melalui kajian klinikal berpuluh tahun.

Sebarang pengujian in vitro atau piring petri dan ujian in vivo, ke atas haiwan, tidak boleh merasionalkan penggunaan sebagai ubat. Sebagai seorang natural product chemist, maklumat penggunaan tradisi memberikan maklumat kepada saya untuk mengkaji dan melihat potensi. Kalau betul-betul berpotensi ia akan dibawa ke peringkat penyelidikan seterusnya iaitu pra klinikal dan klinikal.

Untuk makluman tuan puan, pada peringkat discovery terdapat berjuta calon herba dan sebatian kimia yang boleh dikaji untuk ubat. Setelah masuk fasa pra klinikal jumlah ini berkurang kepada beberapa ribu calon sahaja. Pada peringkat klinikal, hanya beberapa ratus sahaja yang layak diuji ke atas manusia. Selepas itu sekitar beberapa peratus yamg berjaya dan akan didaftarkan dan dikomersilkan.

Jadi kenapa ia tak jadi ubat, kerana ia telah gagal pada pengujian daripada peringkat discovery dan pra klinikal.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.