Oleh: Prof Dr Harmy Mohd Yusoff, Pensyarah Fakulti Perubatan UniSZA.


Akhir-akhir ini terdapat banyak dakwaan berkaitan dengan isu perubatan berlegar secara meluas di alam maya. Ini termasuklah isu isu berkaitan dengan keberkesanaan sesuatu rawatan, ubat-ubatan baru, cara pencegahan penyakit dengan cara tertentu dan sebagainya.

Maklumat ini sangat pantas berlegar di ruang maya dan sangat mendapat perhatian daripada masyarakat.

Contohnya, Senaman lidah boleh menghalang seseorang daripada mendapat penyakit nyanyuk (Alzhemier disease). Rawatan kecemasan bagi mereka yang terkena stroke (angin ahmar) ialah dengan mencucuk jarum di bahagian telinga. Banyak lagi dakwaan dakwaan sebegini berlegar dalam masyarakat dan boleh menyebabkan kekeliruan dan kecelaruan pemikiran. Ironinya kadangkala ia boleh menyebabkan kemudaratan kepada mangsa kerana lewat atau tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya atau bergantung dengan cara rawatan yang belum dibuktikan berkesan.
Bertambah malang apabila sesetengah dakwaan tadi dikaitkan pula dengan agama, hadith atau amalan orang soleh yang kadangkala tidak dinyatakan sumber dan maklumat sebenarnya.
Menurut displin ilmu perubatan sesuatu dakwaan atau cadangan terhadap sesuatu rawatan mestilah berteraskan ilmu pengetahuan yang sahih dan disokong oleh kajian kajian empirikal. Islam tidak membenarkan sesuatu dakwaan dibuat tanpa merujuk kepada asas kepada kelimuan tadi.

Sebagai mana displin ilmu hadis yang menekankkan kesahihan sesuatu hadith mengikut tingkatan tertentu berdasarkan ketelitian dan kebolehpercayaan periwayat hadith tersebut sebelum ia mencapai darjat mutawatir, sahih hasan, hasan, hadith dhaif ataupun palsu.
Begitu juga di dalam ilmu perubatan terdapat beberapa tingkat pembuktian berdasarkan bukti bukti yang diperolehi.
Tingkat pembuktian adalah seperti berikut:
1a. Peringkat pembuktian Aras 1a;

Bukti yang di dapati mestilah melalui meta analysis di mana berpuluh-puluh atau beratus kajian digabungkan semuanya dan dianalisa semula. Tujuannya ia untuk melihat sejauh mana sesuatu kajian itu dijalankan dengan telus tanpa sebarang bias (berat sebelah) dan sesuatu keputusan atau dapatan itu konsisten pada semua kajian tersebut sehingga satu kesimpulan yang amat meyakinkan boleh dibuat dan dijadikan amalan baru dalam perubatan.


1b. Pembuktian Aras 1b

Bukti yang di dapat daripada satu atau beberapa kajian yang dibuat secara random dan tidak bias. Ia bertujuan supaya sebarang kesimpulan dapat dibuat dengan tepat dan betul.


2. Pembuktian Aras II

Bukti kajian yang dijalankan secara prospektif atau case control, di mana setiap kes atau penyakit yang dikaji akan mempunyai kawalan (e.g orang yang sihat atau relatif sihat) sebagai perbandingan untuk memastikan kesimpulan yang dibuat tepat terhadap sebarang hasil kajian. 


3. Pembuktian Aras III

Terdapat kajian yang di jalankan tetapi tidak mempunyai dirawakkan secara betul, atau kajian yang tidak mempunyai kawalan (control). Atau kajian yang hanya membuat pemerhatian sahaja dan melihat hubungkait sesuatu perkara atau penyakit dengan faktor-faktor yang mungkin berkaitan.

Pembuktian secara kajian sebegini juga rendah nilainya dan biasanya digunakan sebagai maklumat awal dalam amalan perubatan.


4. Pembuktian Aras IV

Bukti yang didapati daripada pengalaman mengendalikan kes kes (case series) atau

himpunan pandangan sejumlah pakar-pakar yang sangat berpengalaman. Ini merupakan peringkat pembuktian yang paling rendah dalam bidang perubatan dan tidak boleh dijadikan asas untuk membuat sebarang perubahan dalam polisi kesihatan.

Sebelum sesuatu amalan tersebut diterima sebagai amalan yang hendak dipraktiskan ia akan dibahaskan berdasarkan metod kajian yang saya sebutkan tadi. Dakwaan doktor hanya mendengar wakil penjual ubat (drug representative) untuk membuat keputusan bukan merupakan amalan sebenar dalam dunia perubatan. Maklumat lengkap ubat-ubatan wajib diberikan oleh syarikat yang terbabit setelah melepasi etika farmasiteukal.

Doktor yang beretika tidak hanya bergantung kepada maklumat yang dibekalkan oleh syarikat ubat, mereka akan memberikan pandangan terbaik berdasarkan bukti-bukti penyelidikan yang tidak dipengaruhi oleh syarikat pengeluar ubat tersebut.

Aallahua’alam.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...