Isu Inter Faith Council [Majlis perundingan agama] dibangkitkan kembali setelah isu kalimah Allah menjadi polimik besar dalam negara. Matlamat penubuhan IFC adalah ingin membincangkan isu-isu sensitif antara agama dalam bentuk muafakat sesama cendikiawan agama. Sekali imbas ini dilihat sebagai satu langkah murni untuk membetulkan keadaan gawat dalam negara. Akan tetapi dari satu sudut yang lain penubuhan majlis ini akan menyamaratakan semua agama yang ada termasuk Islam. Segala keputusan yang akan dicapai nanti mesti mendapat persetujuan majlis ini dahulu. Ini akan menafikan Islam sebagai penentu tertinggi dalam negara ini. Justeru penubuhan majlis perundingan agama mesti ditolak.
Apa yang boleh dilakukan adalah mengadakan dialog antara agama. Disinilah para cendikiawan bersemuka dan berhujah secara ilmiah.

Copyright Control by aljazli design (c) 2003 – 2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.